PLC.com.vn

Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu - BCH Trung ương Đảng khóa XII

Nguyễn Thị Hương ThảoĐảng viên giúp việc Đảng ủy TCT - PLC
06:33' CH - Thứ sáu, 16/03/2018

Ngày 16/03/2018, Đảng ủy Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex, Đảng ủy Tổng công ty CP Bảo hiểm Petrolimex và Đảng ủy Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex phối hợp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu - BCH Trung ương Đảng khóa XII đến hơn 300 đảng viên và cán bộ chủ chốt của Tổng công ty PLC, Tổng công ty PJICO và Ngân hàng PG Bank.

Hội nghị đã nghe Đồng chí Lê Văn Long - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương phổ biến, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, bao gồm:

  • Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;
  • Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”;
  • Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”;
  • Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Đ/c Lê Văn Long - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương phổ biến, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Đ/c Ngô Đức Giang - UV BCH Đảng bộ, Phó TGĐ TCT PLC thay mặt 3 Đảng bộ phát biểu khai mạc Hội nghị

Thay mặt Ban tổ chức Lớp học, đồng chí Ngô Đức Giang - UV BCH Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc TCT Hóa dầu Petrolimex khẳng định tầm quan trọng của Hội nghị với các Đảng bộ và toàn thể cán bộ đảng viên và trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Văn Long đã dành thời gian về dự Hội nghị, trực tiếp truyền đạt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

Toàn cảnh Hội nghị:

PLC
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn