PLC.com.vn

Hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy, BCH Trung ương Đảng khóa XII

Nguyễn Thị Hương ThảoĐảng viên giúp việc Đảng ủy TCT - PLC
04:11' CH - Thứ năm, 02/08/2018

Ngày 01/08/2018, Đảng ủy Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex, Đảng ủy Tổng công ty CP Bảo hiểm Petrolimex, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex và Đảng ủy Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex phối hợp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy của BCH Trung ương Đảng khóa XII và Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của Cán bộ, Đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến hơn 450 Đảng viên, Cán bộ chủ chốt, quần chúng ưu tú của Tổng công ty PLC, Tổng công ty PJICO, Ngân hàng PG Bank và Tổng công ty PTC.

Hội nghị đã nghe PGS.TS Ngô Văn Thạo - Ủy viên chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương phổ biến, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

PGS.TS Ngô Văn Thạo - Ủy viên chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương phổ biến, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy của BCH TW Đảng khóa XII và Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Trong phần một, Hội nghị được PGS.TS Ngô Văn Thạo phổ biến, quán triệt các Nghị quyết lần thứ Bảy, của BCH Trung ương khóa XII, bao gồm:

  • Nghị quyết số 26 -NQ/TW, ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”;
  • Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”;
  • Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Hội nghị cũng được nghe PGS.TS Ngô Văn Thạo phổ biến Chuyên đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của Cán bộ, Đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đ/c Nguyễn Văn Đức - Bí thư Đảng ủy, UV HĐQT, TGĐ TCT PLC thay mặt 4 Đảng bộ phát biểu khai mạc Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Đức - Bí thư Đảng ủy, UV HĐQT, Tổng giám đốc TCT Hóa dầu Petrolimex khẳng định tầm quan trọng của Hội nghị với các Đảng bộ và toàn thể Cán bộ, Đảng viên. Đây là những quyết sách quan trọng vừa cơ bản, vừa cấp bách của Đảng, đề cập đến những vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc. Đồng thời việc học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của Cán bộ, Đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cũng góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng đội ngũ Cán bộ, Đảng viên tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Đức thay mặt các Đảng ủy TCT PLC, TCT PJICO, TCT PTC trân trọng cảm ơn Đồng chí Ngô Văn Thạo đã dành thời gian về dự Hội nghị, trực tiếp truyền đạt các nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII và Chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của Cán bộ, Đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Toàn cảnh Hội nghị:

PLC
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn