Lĩnh vực kinh doanh

Chia sẻ

Dầu nhờn công nghiệp

Danh mục Dầu nhờn công nghiệp của Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP, xin mời bấm vào để xem chi tiết:

STT

Tên gọi

Phân loại

Tiêu chuẩn cơ sở

Mô tả sản phẩm

1

PLC ANGLA, INDUSGEARDầu bánh răng công nghiệpTCCS 13: 2017PDS PLC ANGLA, INDUSGEAR

2

PLC PARA DDầu ủ đayTCCS 19: 2017PDS PLC PARA D

3

PLC THERMODầu tải nhiệtTCCS 20: 2018PDS PLC THERMO

4

PLC CUTTING OILDầu cắt gọtTCCS 21:2018PDS PLC CUTTING OIL

5

PLC ROLLING OILDầu tuần hoànTCCS 22:2017PDS PLC ROLLING OIL

6

PLC HYDROIL FRDầu thủy lực chống lòTCCS 23:2018PDS PLC HYDROIL FR

7

PLC REFRIDầu máy lạnhTCCS 38:2012PDS PLC REFRI

8

PLC SUPERTRANSDầu biến thếTCCS 40:2016PDS PLC SUPERTRANS

9

PLC WHITE SPINDLE OILDầu máy khâuTCCS 54:2017PDS PLC WHITE SPINDLE OIL

10

PLC PROCESSING OILDầu tuần hoànTCCS 55:2012PDS PLC PROCESSING OIL

11

PLC TURBINE EPDầu tua bin chịu cực ápPDS PLC TURBINE EP

12

PLC HYDROIL HLDầu thủy lựcTCCS 14:2018PLC HYDROIL HL

13

PLC HYDROIL HMDầu thủy lựcTCCS 15:2015PLC HYDROIL HM
14AW HYDROIL M 32Dầu nhờn công nghiệpPDS AW Hydroil M 32,MSDS AW Hydroil M 32