Hoạt động Văn hoá & Xã hội | 16/07/2024

Tri ân các Anh hùng liệt sỹ nhân dịp 27/07

Tháng 7 hàng năm là dịp cả nước hướng về ngày 27/7, hướng về các nghĩa trang liệt sỹ để thành kính dâng hương, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, các thương binh, bệnh binh đã cống hiến máu xương hoặc một phần cơ thể của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thoát khỏi ách ngoại xâm, giành và giữ vững độc lập, tự do cho Tổ quốc.