Mạng lưới hoạt động

Chia sẻ

Nhà máy Dầu nhờn Nhà Bè

Tổng diện tích Nhà máy: 41.000 m2..
Công suất pha chế 25.000 MT/năm.
Cầu cảng: tiếp nhận tàu 7.000 DWT.
Bể chứa dầu gốc: 09 bể dung tích từ 450 m3 đến 3.200 m3/bể; tổng sức chứa 12.000 m3.
Bể chứa phụ gia: 06 bể dung tích 10 m3 và 01 bể dung tích 25 m3; tổng sức chứa 85 m3.
Bể chứa thành phẩm: 07 bể, dung tích từ 25 m3 đến 200 m3/bể; tổng sức chứa 600 m3.
Bể pha chế: 11 bể dung tích các bể từ 5 m3 đến 28 m3; có thể pha đồng thời 8 sản phẩm cùng một lúc.
Nhà kho phuy dầu nhờn: diện tích 3850 m2.; Chứa được trên 250 chủng loại .
Dây chuyền đóng rót DMN phuy 209 lít: 100 MT/ca sản xuất.
Dây chuyền đóng rót DMN can nhựa 18 & 25 lít: 3.000 can/ca sản xuất
Dây chuyền đóng rót, bao gói DMN lon hộp 0,5 lít – 4 lít: 12.000 lon/ca .
Lò gia nhiệt: Công suất 800.000 cal/h
Đội xe vận tải từ 0,5T đến 10T , vận chuyển , giao nhận hàng hóa đến khách hàng.
Nhà máy dầu nhờn Nhà Bè