Mạng lưới hoạt động

Chia sẻ

Văn phòng công ty TNHH Hóa chất Petrolimex

Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex là Công ty TNHH một thành viên, do Công ty cổ phần Hóa dầu Petrolimex (nay là Tổng Công ty Hoá dầu Petrolimex – CTCP)  đầu tư và là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ, được thành lập tại Quyết định số 033/ QĐ-PLC-HĐQT ngày 27/12/2005 của Hội đồng quản trị Công ty CP Hóa dầu Petrolimex.

 • Tên tiếng Việt: Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex.
 • Tên giao dịch quốc tế: PETROLIMEX CHEMICALS COMPANY LIMITED.
 • Tên viết tắt là: PLC Chemicals Co., Ltd.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 19 – Toà nhà Mipec – Số 229 Phố Tây Sơn – P. Ngã Tư Sở - Q. Đống Đa – Tp. Hà Nội – Việt Nam;
 • Điện thoại : (024) 3851 3210- Fax : (024) 3851 3214.
 • Biểu trư­ng: Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex sử dụng biểu trư­ng của Công ty mẹ - Tổng Công ty Hoá dầu Petrolimex – CTCP.
 • Vốn điều lệ: 254.300.000.000 VNĐ (Hai trăm năm mươi bốn tỷ, ba trăm triệu đồng Việt Nam).

 • Lĩnh vực kinh doanh:
 • Kinh doanh, xuất nhập khẩu Dung môi, Hóa chất, Cao su tự nhiên, Cao su tổng hợp và các sản phẩm khác thuộc lĩnh vực Dung môi, Hóa chất, Cao su tự nhiên, Cao su tổng hợp;
 • Kinh doanh các dịch vụ có liên quan đến lĩnh vực Dung môi, Hóa chất, Cao su tự nhiên, Cao su tổng hợp: vận tải thuê, cho thuê kho bãi, phân tích thử nghiệm, tư vấn và dịch vụ kỹ thuật.

Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty

Chức năng, nhiệm vụ các cơ quan trong Bộ máy tổ chức

 • Hội đồng thành viên: là cơ quan quản lý và chịu trách nhiệm trước Chủ sở hữu (Tổng Công ty Hoá dầu Petrolimex – CTCP) về sự phát triển của Công ty theo các mục tiêu được Chủ sở hữu giao. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên Công ty được quy định trong Điều lệ công ty.

 • Nhóm Kiểm soát viên: là cơ quan do Chủ sở hữu bổ nhiệm, có chức năng kiểm soát toàn bộ các hoạt động của Công ty.

 • Giám đốc Công ty: là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên Công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Giám đốc Công ty được quy định trong Điều lệ và các Quy chế, quy định quản trị nội bộ Công ty.

 • Các Phó Giám đốc Công ty: tham mưu, giúp Giám đốc Công ty chỉ đạo một số lĩnh vực công tác được phân công.

 • Các Phòng nghiệp vụ Công ty: tham mưu, Giúp Ban Giám đốc Công ty thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

 • Chi nhánh trực thuộc Công ty: tổ chức kinh doanh trên địa bàn được phân công.

 • Các Kho Hoá chất trực thuộc Công ty: tổ chức các hoạt động logistic phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Ban Lãnh đạo Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex

Hội đồng thành viên: 03 người.

 • Chủ tịch Hội đồng thành viên       : Ông Nguyễn Đức Long
 • Thành viên Hội đồng thành viên   : Ông Nguyễn Thanh Khương.
 • Thành viên Hội đồng thành viên   : Bà Trần Diễm Hồng.

Ban Giám đốc Công ty: 03 người.

 • Giám đốc Công ty   : do ông Nguyễn Đức Long - Chủ tịch HĐTV kiêm nhiệm.
 • Phó Giám đốc         : Ông Đặng Thanh Hải.
 • Phó Giám đốc         : Ông Hoàng Trung Hiếu.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Lãnh đạo Công ty

Các phòng nghiệp vụ công ty:

 • Phòng Tổ chức Hành chính.
 • Phòng Tài chính Kế tóan
 • Phòng Kỹ thuật
 • Phòng Kinh doanh Hóa chất

Các đơn vị trực thuộc:

 • Chi nhánh Hóa chất Sài Gòn:
  • A: Tầng 6 toà nhà VOV, số 7 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM 
  • T: (028) 3910 0804  - F: (028) 3910 0805 

 • Kho Hoá chất Đình Vũ.
  • A: Lô CN5.2L – Khu công nghiệp Đình Vũ – P. Đông Hải – Q. Hải An – Tp. Hải Phòng.
  • T: (0225) 8832 943                 -         F: (0225) 8832 944

 • Kho Hóa chất Thượng Lý.
  • A: Tổng kho Xăng dầu Thượng Lý – P. Sở Dầu – Q. Hồng Bàng – Tp. Hải Phòng.
  • T: (0225) 3540 104                 -         F: (0225) 3540 328

 • Kho Hóa chất Nhà Bè - TP. Hồ Chí Minh.
  • A: Kho A - Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè – Thị trấn Nhà Bè – Huyện Nhà Bè – Tp. HCM.
  • T: (028) 3871 0141                 -         F: (028) 3873 8723