Lĩnh vực kinh doanh

Chia sẻ

Dầu nhờn hộp số - Truyền động

Danh mục Dầu Hộp số - Truyền động của Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP, Xin mời bấm vào để xem chi tiết:

STT

Tên gọi

Phân loại

Tiêu chuẩn cơ sở

Mô tả sản phẩm

Phiếu an toàn hóa chất

1

PLC AUTRAN FLUID DXIIIDầu truyền động tự động Dexron III

TCCS 36: 2017

PDS PLC AUTRAN FLUID DXIII

2

PLC AUTRANS 4-10W, 4-30, 4-60Dầu truyền động chất lượng cao đạt tiêu chuẩn Caterpillar TO-4

TCCS 87: 2019

PDS PLC AUTRANS 4-10W, 4-30, 4-60

3

PLC GEAR OIL 80W-90; 85W-140Dầu truyền động đa cấp 80W-90; 85W-140

TCCS 57: 2015

PDS PLC GEAR OIL 80W-90; 85W-140

4

PLC GEAR OIL GL-1Dầu truyền động cấp GL-1

TCCS 25: 2018

PDS PLC GEAR OIL GEAR OIL GL-1

5

PLC GEAR OIL GXDầu truyền động cao cấp GL-5

TCCS 17: 2018

PDS PLC GEAR OIL GX

6

PLC GEAR OIL MPDầu truyền động cấp GL-4

TCCS 24: 2018

PDS PLC GEAR OIL MP
7GEAR OIL 90EP; GEAR OIL 140EPDầu nhờn truyền động PDS GEAR OIL 90EP; 140EP

MSDS GEAR OIL 90EP;

MSDS GEAR OIL 140 EP