PLC.com.vn
 • Chính sách - Phát triển

  05/01/2012 02:30' CH
  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2005 ngày 9/5/2006 Công ty CP Hóa dầu Petrolimex đã thông qua Quyết nghị xác định Mục tiêu và Chiến lược phát triển của PLC giai đoạn 2005 - 2010 ...
 • Chính sách chất lượng

  05/01/2012 02:20' CH
  Công ty CP Hóa dầu Petrolimex - PLC cũng đã chứng minh được hiệu quả của một cơ cấu tổ chức hợp lý thông qua việc xây dựng, duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9002 do Tổ chức BVQI - UK đánh giá và cấp chứng chỉ công nhận từ năm 1998 và đã được chuyển đổi sang bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2000 từ năm 2005 đến nay.
 • Chính sách đối với người lao động

  05/01/2012 02:10' CH
  Công ty CP Hóa dầu Petrolimex - PLC đặc biệt chú trọng tới nhân tố con người, đặt Người lao động vào vị trí trung tâm trong quá trình phát triển, xây dựng đơn vị. Công ty quan tâm đến đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, điều kiện làm việc, tạo môi trường tốt nhất để NLĐ yên tâm, gắn bó, làm việc lâu dài tại Công ty; tạo điều kiện để NLĐ phát huy sáng tạo, tạo ra các giá trị mới vì sự phát triển bền vững của Công ty và vì lợi ích của mỗi NLĐ. Công ty thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ đối với NLĐ theo đúng các qui định của Pháp luật.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn