02:38 CH @ Thứ Hai - 09 Tháng Giêng, 2012

I. Mô tả sản phẩm

- Methanol có công thức hóa học: CH3OH; là chất lỏng không màu, trong suốt và có mùi đặc trưng.

II. Tính chất Vật lý và hóa học:

Đặc tính vật lý

Mầu sắc

Mùi

Tỷ trọng

Điểm đông đặc

Điểm sôi

Điểm chớp cháy

Lượng không bay hơi

Hàm lượng nước

Hàm lượng acid (acid acetic)

Hàm lượng acetone

Hàm lượng ethanol

Chất lỏng

6 APHA

Đặc trưng

0,792

-97,5oC

64,8oC

11oC

0,001% khối lượng max

0,1% khối lượng max

0,002% khối lượng max

0,002% khối lượng max

10ppm max

III. Ứng dụng:

- Được sử dụng trực tiếp trong quá trình sản xuất formaldehyde, acid acetic.

- Sử dụng trong ngành sơn, mực in, thuốc bảo vệ thực vật.


Nguồn: