PLC.com.vn

Danh mục các phép thử của Phòng thử nghiệm VILAS 066

11:26' CH - Thứ bảy, 07/01/2012

Danh mục các phép thử của Phòng thử nghiệm VILAS 066

TT

LĨNH VỰC THỬ NGHIỆM

TÊN PHƯƠNG PHÁP

PHƯƠNG PHÁP THỬ

1.

Nhiên liệu, dầu nhờn gốc dầu mỏ

Phương pháp xác định tỷ trọng của các sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng

Standard Practicle for density, relative density (Specific gravity), or API Gravity of crude petroleum and liquid petroleum product by hydrometer method

ASTM D 1298-99

2.

Nhiên liệu, dầu nhờn gốc dầu mỏ

Phương pháp xác định độ nhớt động học của các chất lỏng trong suốt và đục

Standard test method for Kinematic viscosity of transparent and Opaque liquids ( the calculation of dynamic viscosity)

ASTM D 445-97

3.

Dầu nhờn gốc dầu mỏ

Phương pháp xác định chỉ số độ nhớt từ độ nhớt động học tại 400C và 100oC

Standard Practicle for calculating viscosity index from Kinematic viscosity at 40 and 100 degree C

ASTM D 2270-98

4.

Dầu nhờn và nhựa đường gốc dầu mỏ

Phương pháp xác định điểm chớp cháy cốc hở

Standard test method for flash and fier point by Cleveland Open Cup

ASTM D 92-98

5.

Nhiên liệu, dầu nhờn gốc dầu mỏ và mỡ bôi trơn

Phương pháp xác định trị số kiềm của các sản phẩm dầu mỏ bằng chuẩn độ điện thế

Standard test method for Base number of Petroleum product by Potentiometric Perchloric Acide Titration

ASTM D 2896-96

6.

Nhiên liệu, dầu nhờn gốc dầu mỏ và mỡ bôi trơn

Phương pháp xác định trị số axit của các sản phẩm dầu mỏ bằng chuẩn độ điện thế

Standard test method for Acid number of Petroleum product by Potentiometric Titration

ASTM D 664-95

7.

Dầu nhờn gốc dầu mỏ

Phương pháp xác định hàm lượng Ba, Ca, Mg, Zn trong dầu bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử

Standard test method for analysis of Barium, Calcium, Magnesium and Zinc in Unused lubricating oils by Atomic absorption spectrometry

ASTM D 4628-97

8.

Nhiên liệu, dầu nhờn gốc dầu mỏ

Phương pháp xác định nhiệt độ đông đặc của các sản phẩm dầu mỏ

1.1.1.1 Standard test method for Pour point of petroleum products

ASTM D 97-96

9.

Dầu nhờn gốc dầu mỏ

Phương pháp xác định đặc tính tạo bọt của dầu bôi trơn

Standard test method for Foaming characteristics of lubricating oil

ASTM D 892-98

10.

Nhiên liệu, dầu nhờn và nhựa đường gốc dầu mỏ

Phương pháp xác định hàm lượng nước trong các sản phẩm dầu mỏ và nhựa đường bằng chưng cất

Standard test method for water in petroleum product and bituminous materials by distilation

ASTM D 95-99

11.

Nhiên liệu, dầu nhờn gốc dầu mỏ

Phương pháp xác định ăn mòn tấm đồng của các sản phẩm dầu mỏ

Standard test method for Detection of Copper corrosion from petroleum products by copper strip tarnish test

ASTM D 130-00

12.

Nhiên liệu, dầu nhờn gốc dầu mỏ

Phương pháp xác định màu ASTM của các sản phẩm dầu mỏ

Standard test method for ASTM color petroleum products (ASTM color scale)

ASTM D 1500-98

13.

Nhựa đường đặc

Phương pháp xác định độ kim lún của nhựa đường

1.1.1.2 Standard test method for penetration of bituminous materials

ASTM D5-95

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn