Đại hội Đại biểu Công đoàn Hóa dầu Petrolimex lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp

 Ban chấp hành Công đoàn Hóa dầu Petrolimex

 01:50 CH @ Thứ Năm - 20 Tháng Tư, 2023

Ngày 18/04/2023, tại Hà Nội, Công đoàn Hóa dầu Petrolimex đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ III (Đại hội), nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Các Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Hóa dầu Petrolimex NK 2023 - 2028

Đại hội vinh dự được đón tiếp Đ/c Đỗ Hữu Tạo - Bí thư Đảng ủy TCT PLC, Chủ tịch HĐQT TCT PLC; Đ/c Lê Quang Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy TCT PLC, Bí thư Đảng ủy BPVP TCT PLC, Thành viên HĐQT TCT PLC, Tổng giám đốc TCT PLC; đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Công đoàn TCT PLC; các đ/c trong Đảng ủy BPVP TCT, HĐQT TCT, BKS, Ban TGĐ TCT PLC, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh TCT cùng 69 Đoàn viên đại diện cho Công đoàn Hóa dầu Petrolimex.

Đại hội đã nghe Báo cáo tổng kết công tác công đoàn, phong trào công nhân lao động của Công đoàn Hóa dầu Petrolimex trong giai đoạn 2020 - 2023 và Phương hướng nhiệm vụ công tác công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội xác định mục tiêu của Công đoàn Hóa dầu Petrolimex nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: Thực hiện tốt hơn nữa chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tham gia tích cực vào các phong trào, các hoạt động SXKD của đơn vị; góp phần xây dựng, phát triển bền vững của TCT PLC, đảm bảo việc làm và đời sống cho người lao động; Tăng cường bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho cán bộ Công đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng, động viên NLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ.

Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Quang Tuấn - Bí thư ĐUBP VP TCT, TGĐ TCT PLC

Đại hội vinh dự được nghe ý kiến phát biểu, chỉ đạo của đồng chí Lê Quang Tuấn - Bí thư ĐUBP VP TCT, TGĐ TCT đối với Đại hội. Theo đó, Đảng ủy bộ phận VP TCT, Ban TGĐ TCT ghi nhận những kết quả hoạt động của Công đoàn Hóa dầu Petrolimex trong giai đoạn 2020 - 2023. Đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của TCT trong giai đoạn 2020 - 2021, Công đoàn Hóa dầu Petrolimex đã kịp thời quan tâm đến đời sống, sức khỏe cho các Đoàn viên, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ an toàn trong SXKD của TCT PLC. Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, ĐUBP VP TCT, Ban TGĐ TCT mong muốn Công đoàn Hóa dầu Petrolimex tập trung một số nội dung như sau: tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thực hiện nghiêm túc Nội quy lao động của TCT PLC; các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn, của TCT PLC; phát huy vai trò của Công đoàn trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động; phát động các phong trào đa dạng hơn nữa để các Đoàn viên tích cực hưởng ứng, tham gia; cần xây dựng các chương trình hành động cụ thể gắn liền với hoạt động SXKD và đa dạng hóa phương thức truyền thông phù hợp để người lao động hiểu sâu sắc về hoạt động SXKD của TCT PLC; BCH Công đoàn tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, nhiệt huyết hơn nữa để phát huy vai trò gắn kết giữa các Đoàn viên;

Năm 2024 là năm kỷ niệm 30 năm thành lập TCT PLC, các Đoàn viên Công đoàn Hóa dầu Petrolimex cần chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nâng cao hiệu quả SXKD năm 2023 và 2024; đồng thời, Công đoàn cần tổ chức các hoạt động sưu tầm ảnh, bài viết, tư liệu quý của TCT PLC trong 30 năm; Phối hợp với Đoàn thanh niên phát động phong trào thi đua, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo động lực và hiệu ứng tích cực để từng cá nhân hưởng ứng tham gia nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập TCT PLC 09/06/1994 - 09/06/2024.

Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Công đoàn TCT PLC

Đại hội vinh dự được nghe ý kiến phát biểu, chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Công đoàn TCT PLC đối với Đại hội. Theo đó, Công đoàn TCT PLC đánh giá Công đoàn Hóa dầu Petrolimex trong giai đoạn 2020 - 2023 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận; thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Hóa dầu Petrolimex cần tích cực hơn nữa để phát huy vai trò là đại diện bảo vệ quyền lợi, đảm bảo và nâng cao đời sống cho người lao động.

Đồng chí Phương Thảo Hiền - Chủ tịch Công đoán Hóa dầu Petrolimex NK 2020 - 2025 báo cáo tổng kết NK 2020 - 2025 và phương hướng nhiệm vụ NK 2023 - 2028

Đ/c Nguyễn Văn Ngọc trình bày đề án nhân sự BCH NK 2023 - 2028

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 09 đồng chí; là những đoàn viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn, có khả năng lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện thành công nghị quyết của Đại hội. Đồng thời bầu 34 Đại biểu đại diện cho các đoàn viên, người lao động Công đoàn Hóa dầu Petrolimex đi dự Đại hội Đại biểu CĐCS TCT PLC lần thứ IX nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Thành công của Đại hội có thể có nhiều thuận lợi song cũng không ít khó khăn thách thức đòi hỏi sự cố gắng, quyết tâm, đồng lòng của toàn thể đoàn viên công đoàn trong hệ thống. Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn phát huy những kết quả đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết của Đại Hội, góp phần thực hiện tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn phát huy yếu tố con người làm nòng cốt để phát triển doanh nghiệp vững mạnh.

Một số hình ảnh tại Đại hội Công đoàn Hóa dầu Petrolimex nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Các Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Hóa dầu Petrolimex NK 2023 - 2028

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Các Đại biểu trình bày tham luận tại Đại hội

Đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội

Tổ kiểm phiếu làm việc

Đ/c Phạm Trung Thành - Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử

Chia tay các đ/c BCH nhiệm kỳ 2020 - 2025 không tiếp tục tham gia BCH nhiệm kỳ 2023 -2028

BCH Công đoàn Hóa dầu Petrolimex NK 2023 - 2028 ra mắt Đại hội

Nguồn:   PLC