Đại Hội đồng cổ đông PLC 2021 thành công tốt đẹp

 Ban biên tập website TCT

 11:02 SA @ Thứ Ba - 20 Tháng Tư, 2021

Ngày 19/04/2021, tại Hà Nội, Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2021 với nhiều kết quả đã được cổ đông ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban Lãnh đạo trong nhiệm kỳ vừa qua.

http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/hoa-dau-petrolimex-thanh-cong-nam-2020-la-tien-de-cho-nhung-buoc-tien-moi-nam-2021-80460.htm

Ban biên tập website PLC trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại buổi Đại hội cổ đông 2021 như sau.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông PLC 2021

Phát biểu tại Đại hội, ông Phạm Đức Thắng - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đại diện cổ đông chi phối của PLC.

Ông Đỗ Hữu Tạo - Chủ tịch HĐQT TCT PLC thay mặt PLC tiếp thu các ý kiến tại Đại hội và khẳng định quyết tâm cao hơn trong năm 2021

Ông Lê Quang Tuấn – UVHĐQT, Tổng giám đốc TCT PLC trình bày báo cáo tại Đại hội.

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.

Chủ tọa Đại hội

Ông Đoàn Hồng Sáng- Trưởng ban kiểm soát PLC

Đoàn thư ký tại Đại hội.

Một số hình ảnh biểu quyết và bầu bổ sung thành viên BKS tại Đại hội

Một số hình ảnh trả lời chất vấn của Cổ đông tại Đại hội

Nguồn:   PLC