PLC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2022

 Ban biên tập website

 12:01 SA @ Thứ Năm - 21 Tháng Tư, 2022

Ngày 19/04/2022, tại Hà Nội, Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (PLC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2022 với nhiều kết quả được cổ đông ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực trong năm vừa qua và các mục tiêu phát triển trong thời gian tới.

http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/hoa-dau-petrolimex-plc-day-manh-tai-cau-truc-toan-dien-hieu-qua-trong-nam-2022-88172.htm

Ban biên tập website PLC trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông PLC năm 2022

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đại diện cổ đông chi phối của PLC.

Ông Đỗ Hữu Tạo - Chủ tịch HĐQT TCT PLC thay mặt PLC tiếp thu các ý kiến tại Đại hội và khẳng định quyết tâm cao hơn trong năm 2022

Ông Lê Quang Tuấn – UVHĐQT, Tổng giám đốc TCT PLC trình bày báo cáo tại Đại hội.

Ông Đoàn Hồng Sáng- Trưởng ban kiểm soátTCT PLC trình bày báo cáo tại Đại hội.

Ông Nguyễn Hà Trung- UVHĐQT, Trưởng ban Chiến lược & Đầu tưTCT PLC trình bày báo cáo tại Đại hội.

Chủ tọa Đại hội

Ban thư ký Đại hội

Một số hình ảnh biểu quyết và bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội

Ông Phan Quang Phú – Thành viên mới trong HĐQT PLC nhiệm kỳ 2019 - 2024

Một số hình ảnh trả lời chất vấn của Cổ đông tại Đại hội

Một số hình ảnh bên lề Hội nghị:

Nguồn:   PLC