Thăm hỏi gia đình thuyền viên Trần Đức Đạt

 Trần Trung Kiên

 Phó Ban Tổng hợp HĐQT Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex
 01:26 CH @ Thứ Hai - 04 Tháng Tư, 2016

Thiết thực triển khai chỉ đạo của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trong Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động, ngày 24/3/2016, thừa ủy quyền của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Đoàn cán bộ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex do Ông Phạm Bá Nhuân - Chủ tịch HĐQT dẫn đầu cùng Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex, Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP cùng với một số cán bộ đã đến Hải Phòng, thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình thuyền viên Trần Đức Đạt - nạn nhân trong sự cố an ninh hàng hải trên tàu VP ASPHALT 02 đang làm nhiệm vụ tại vùng biển Singapore vào ngày 7/12/2014.

Ông Phạm Bá Nhuân thăm hỏi, động viên gia đình thuyền viên Trần Đức Đạt

Thay mặt gia đình, thân sinh thuyền viên Trần Đức Đạt đã xúc động chân thành cảm ơn sâu sắc Tập thể Lãnh đạo, Người lao động của Petrolimex nói chung, Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex, Công ty Xăng dầu Khu vực III và Công ty vận tải Hóa dầu VP nói riêng đã quan tâm, động viên, giúp đỡ thiết thực và ý nghĩa đến gia đình, đặc biệt là vợ (hiện đang công tác tại Cửa hàng xăng dầu Trung tâm thuộc Công ty Xăng dầu Khu vực III) và 2 con của thuyền viên Trần Đức Đạt.

Hoạt động thiết thực này có ý nghĩa hết sức to lớn cho từng đơn vị thành viên, mỗi cán bộ và người lao động trong Petrolimex, góp phần nâng cao ý thức an toàn lao động, không ngừng nâng cao kỹ năng phòng tránh nguy hiểm rủi ro, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đến tính mạng và tài sản trong lao động.

Nguồn:   PLC