Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng

 Vũ Huy Hoàng

 Bộ trưởng Bộ Công thương
 04:20 CH @ Thứ Sáu - 29 Tháng Tám, 2014

Nhân dịp Kỷ niệm 20 năm thành lập Tổng công ty Hoá dầu Petrolimex (09/06/1994 - 09/06/2014) và đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Ba, Đồng chí Vũ Huy Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương đã gửi Thư chúc mừng đến Tập thể Cán bộ, Người lao động Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex.

Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex xin trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng như sau:

Nguồn:   PLC