Thư chúc mừng của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải

 Hoàng Trung Hải

 Phó Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam
 04:17 CH @ Thứ Sáu - 29 Tháng Tám, 2014

Nhân dịp Kỷ niệm 20 năm thành lập Tổng công ty Hoá dầu Petrolimex (09/06/1994 - 09/06/2014) và đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Ba, Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam đã gửi Thư chúc mừng đến Tập thể Cán bộ, Người lao động Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex.

Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex xin trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải như sau:

Nguồn:   PLC