Lĩnh vực kinh doanh

Chia sẻ

Dịch vụ thử nghiệm

Tất cả các nguyên vật liệu, sản phẩm, hàng hóa của Công ty CP Hóa dầu Petrolimex -PLC đều được kiểm tra chất lượng chặt chẽ trong tất cả các công đoạn của quá trình sản xuất kinh doanh: nhập khẩu, nhập mua, pha chế, đóng rót, tồn chứa, bảo quản, vận chuyển,...

Công ty có 03 Phòng thử nghiệm được Văn phòng Công nhận chất lượng, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Nhà nước đánh giá phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025-2005:

Phòng thử nghiệm VILAS 017 tại TP. Hà Nội
Phòng thử nghiệm VILAS 066 tại TP. Hải Phòng
Phòng thử nghiệm VILAS 022 tại TP. Hồ Chí Minh
Các phòng thử nghiệm được trang bị các thiết bị hiện đại, có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm; các phòng thử nghiệm có khả năng phân tích được 35 chỉ tiêu chất lượng các sản phẩm Hóa dầu được công nhận đảm bảo phân tích các chỉ tiêu chất lượng cơ bản của các sản phẩm hoá dầu như dầu mỡ nhờn nhựa đường, hoá chất, nhiên liệu.

Chức năng chính của các Phòng thử nghiệm là kiểm tra chất l­ượng các sản phẩm hoá dầu trong quá trình nhập khẩu, pha chế, sản xuất, kinh doanh, phục vụ cho công tác quản lý chất lư­ợng của Công ty CP Hoá Dầu Petrolimex và thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trên cơ sở đ­ược giao.

Ngay từ khi được thành lập, các Phòng Ttử nghiệm không ngừng hoàn thiện cơ sở vật chất, đầu t­ư trang thiết bị hiện đại, nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ công nhân viên, tăng c­ường sự hợp tác trong và ngoài n­ước.

Các Phòng thử nghiệm rất chú trọng đến việc cải tiến, cập nhật và hoàn thiện hệ thống chất lượng, kỹ thuật. Định kỳ các phòng thử nghiệm được Văn phòng Công nhận chất lượng đánh giá công nhận phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO/ IEC 17025-2005.

Trong quá trình hoạt động, Phòng thử nghiệm luôn tham gia các chương trình thử nghiệm thành thạo và so sánh liên phòng với các phòng thử nghiệm trong nư­ớc, các tổ chức thử nghiệm trong n­ước và quốc tế để kiểm tra thiết bị và tay nghề của đội ngũ cán bộ nhân viên. Các thiết bị tại Phòng thử nghiệm định kỳ được kiểm định, hiệu chuẩn, các tiêu chuẩn thường xuyên được cập nhật để đảm bảo độ chính xác của kết quả thử nghiệm.

Song song với việc áp dụng và vận dụng đúng các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025-2005, các phòng thử nghiệm còn không ngừng cải tiến, tự hoàn thiện để thực hiện tốt mục tiêu và chính sách chất lượng của Công ty theo Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001: 2000