Đoàn thanh niên PLC với Ngày hội hiến máu tình nguyện

 Nguyễn Thị Thùy Dương

 UV BTV ĐTN TCT
 03:34 CH @ Thứ Ba - 23 Tháng Mười, 2018

Hoạt động hiến máu tình nguyện đã trở thành hoạt động truyền thống thể hiện lòng nhân ái và trách nhiệm cộng đồng “một người vị mọi người” của Đoàn Thanh Niên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trong nhiều năm qua. Hưởng ứng đợt phát động Ngày hội hiến máu tình nguyện do BCH Đoàn Thanh Niên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tổ chức, ngày 23/10/2018, hơn 60 Đoàn viên Đoàn thanh niên và CB-NLĐ tại VP TCT PLC, VP Công ty Nhựa đường, VP Công ty Hóa chất đã nhiệt tình tham gia hiến máu tình nguyện với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Một số hình ảnh của Ngày hội Hiến máu tình nguyện:

Đoàn viên thanh niên, CB - NLĐ TCT PLC sẵn sàng tham gia hiến máu tình nguyện

Đoàn viên thanh niên, CB - NLĐ TCT PLC đăng ký làm thủ tục hiến máu tình nguyện

Đoàn viên thanh niên, CB - NLĐ TCT PLC kiểm tra huyết áp trước khi hiến máu

Đoàn viên thanh niên, CB - NLĐ TCT PLC tham gia hiến máu

Nguồn:   PLC