Giới thiệu

Chia sẻ

Chính sách chất lượng

Công ty CP Hóa dầu Petrolimex - PLC cũng đã chứng minh được hiệu quả của một cơ cấu tổ chức hợp lý thông qua việc xây dựng, duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9002 do Tổ chức BVQI - UK đánh giá và cấp chứng chỉ công nhận từ năm 1998 và đã được chuyển đổi sang bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2000 từ năm 2005 đến nay.

Đây là biểu hiện rõ nhất để bắt kịp với xu thế cạnh tranh ngày càng tăng, cùng với một tập thể đội ngũ cán bộ và nhân viên giàu kinh nghiệm và có định hướng phát triển theo hướng quản lý tiên tiến, thông qua hệ thống mạng thông tin kết nối toàn quốc với sự đầu tư đúng mức trong công tác đào tạo, chỉ đạo và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh.

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CỦA PLC

Sản phẩm tiêu chuẩn
Dịch vụ hoàn hảo
Thỏa mãn tốt nhất nhu cầu khách hàng

  1. Đề ra những mục tiêu cụ thể phù hợp với từng thời kỳ .
  2. Hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, từ đó tổ chức cung ứng cho khách hàng những sản phẩm phù hợp đồng thời tổ chức các dịch vụ bán hàng hoàn hảo để đảm bảo lòng tin với khách hàng .
  3. Thường xuyên đổi mới các sản phẩm và dịch vụ một cách nhanh chóng và hiệu quả để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, khai thác đa dạng các kênh phân phối, xác lập hệ thống thông tin cho phép phục vụ khách hàng trong và ngoài nước.
  4. Thường xuyên giáo dục, đào tạo và đổi mới đội ngũ người lao động để mỗi bộ phận cũng như cá nhân luôn thực hiện và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Công ty cam kết sẽ tạo mọi điều kiện cho mỗi cá nhân tự do sáng tạo và phát huy năng lực .
  5. Lựa chọn các nhà cung cấp và thiết lập quan hệ chặt chẽ, lâu dài, điều này giúp cho PLC sản xuất kinh doanh ổn định. PLC tìm kiếm những mối quan hệ tốt với nhà cung cấp như PLC mong muốn có được với khách hàng của mình .
  6. Xây dựng một hệ thống đảm bảo chất lượng dựa trên nền tảng của ISO 9001:2000 và phổ biến để mọi người thông hiểu, áp dụng, duy trì hệ thống này.